Střešní okna Vašíček - Fotogalerie

Fotogalerie | Ladná

Oprava montáže - tak vypadá práce některých firem....na Fakru PTP-V

detail PP folie nad oknem ....
detail spodní části PP folie po odkrytí lemování ....
folie PP - zapravení na boku okna ....
PP folie po odkrytí lemování
spodek lemování ....
vrch lemování ....